Požadavky k přijímacím zkouškám jsou umístěny v Aktualitách.