Aktuality

Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání.

Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a jsou si vědomi řádné docházky a přípravy.


Přijímací zkoušky do hudebního oboru na školní rok 2019/2020 se konají:

8. dubna   ...... Nad Alejí (všechny nástroje, zpěv, Muzikálový tanec, Street Dance a Step) V Šáreckém údolí (kytara a klavír)

9. dubna   ...... Nad Alejí (všechny nástroje a zpěv), V Šáreckém údolí (kytara a klavír)

13. května ..... Nad Alejí (všechny nástroje a zpěv), V Šáreckém údolí  (dechové nástroje, kytara a klavír)

14. května ..... Nad Alejí (všechny nástroje a zpěv), V Šáreckém údolí  (klavír a kytara)

15. května ..... Nad Alejí (všechny nástroje a zpěv), V Šáreckém údolí  (housle a klavír)

10. června ..... Nad Alejí (všechny nástroje a zpěv), V Šáreckém údolí  (dechové nástroje, kytara a klavír)

11. června ..... Nad Alejí (všechny nástroje a zpěv), V Šáreckém údolí  (klavír a kytara) 

uchazeč o přijetí:

 •         Zazpívá samostatně lidovou píseň ve své hlasové poloze.
 •         Zopakuje předehraný  tón.
 •      Zopakuje jednoduchý melodický motiv (ne PHPV a PHV)
 •         Zopakuje - zatleská jednoduchý rytmický model.
Náročnost požadavků je přizpůsobena podle toho, zda se hlásíte do Přípravné hudebně pohybové výchovy (předškoláci), Přípravné hudební výchovy (žáci 1. třídy ZŠ) nebo do prvního ročníku ZUŠ (žáci od 2. třídy ZŠ). Vypsané požadavky platí pro umístění dětí v MŠ a ZŠ od 1. září 2019.

Vzhledem k omezeným kapacitám klavírního oddělení přijímáme uchazeče o studium hry na klavír pouze do přípravky a do 1. ročníku - tzn. max. 2. třída ZŠ.

Ke studiu hry na elektrické klávesové nástroje přijímáme i starší žáky. 

Přijímací zkoušky do hudebního oboru probíhají vždy od 14.30 do 17.30 hodin.


 

Přijímací zkoušky do literárně - dramatického oboru na školní rok 2019/2020 se konají:

3. června......... ve škole v Brixiho ulici                       od 14.00 - 17.00 - žáci do 12 let

                                                                                   od 17.00 - 19.00 - žáci nad 12 let

6. června .........ve škole v Šáreckém údolí 38           od 14.00 - 18.00

7. června .........ve škole v Brixiho ulici                       od 14.00 - 17.00

kritéria pro přijetí:

 •         Řeč bez vad.
 •         Schopnost aktivně pracovat ve skupině.
 •         Zájem o divadlo a literaturu.

    

Přijímací zkoušky do tanečního oboru Klasický a moderní tanec na školní rok 2019/2020 se konají:

18. června ......... ve škole v ulici Morstadtova 3                15.00 - 18.30

20. června ......... ve škole v ulici Morstadtova 3                16.30 - 18.30

25. června ......... ve škole v ulici Morstadtova 3                15.00 - 18.30

kritéria pro přijetí:

 •         Základní dispozice - vytočení kyčlí, měkká záda, nárty.
 •         Gymnastika - kotoul, most, hvězda, převaly, svíčka (podle možností a co kdo umí.)
 •         Rytmická cvičení - vytleskání a vydupání základních rytmů podle vyučující.
 •         Improvizace - rozpoznat charakter hudby (smutná, veselá, rychlá, pomalá.)

Podrobné informace u paní učitelky Mgr. Magdaleny Bayerové tel. 604 953 166

 

Přijímací zkoušky do tanečního oboru Muzikálový tanec, Street dance a Step na školní rok 2019/2020 se konají:

  8. dubna   ......... ve škole Nad Alejí 28                               15.00 - 17.00

27. května  .........  ve škole v Brixiho ulici                             15.00 - 17.00

29. května  ......... ve škole v ulici Morstadtova 3                  14.00 - 18.00

  5. června  ......... ve škole v ulici Morstadtova 3                  14.00 - 18.00

10. června  .........   ve škole v Brixiho ulici                            15.00 - 17.00

11. června  ......... ve škole Nad Alejí 28                                14.00 - 17.30

kritéria pro přijetí:

 • Základní dispozice - muzikálnost.
 • Gymnastika - kotoul, most, hvězda, převaly, svíčka (podle možností a co kdo umí.)
 • Smysl pro rytmus - rytmická cvičení, vytleskání a vydupání základních rytmů podle vyučující.
 • Improvizace - rozpoznat charakter hudby (smutná, veselá, rychlá, pomalá)

Podrobné informace u paní učitelky Bc. Radky Štikové tel. 774 245 299

 

Přijímací zkoušky do výtvarného oboru na školní rok 2019/2020 se konají:

  8. a 10.  dubna ....... 15.00 - 17.00

 13. - 17. května ....... 15.30 - 17.00

          19. června ....... Vernisáž a zahradní slavnost ve škole V Šáreckém údolí 38

 24. - 25. června ....... 15.30 - 17.00

a první týden v září 2019 ve školách v ulici Brixiho 2 a v Šáreckém údolí 38

kritéria pro přijetí:

Uchazeč prokáže talentové předpoklady a je si vědom závazku řádné docházky. Přinese domácí práce, nebo vykoná zkušební práci v ateliéru školy. Hodnotí se pochopení a zvládnutí zadání, kompozice, vztah figura a pozadí, výtvarná paměť. U starších žáků také technické vnímání detailu, umístění do formátu.

 

Informace k přijímacím zkouškám jsou umístěny v AKTUALITÁCH.