Aktuality

Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání.

Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a v případě přijetí si jsou vědomi povinnosti řádné docházky a přípravy.


Přijímací zkoušky do hudebního oboru na školní rok 2019/2020 se konají:

8. dubna   ...... Nad Alejí (všechny nástroje, zpěv)   V Šáreckém údolí (kytara)

9. dubna   ...... Nad Alejí (všechny nástroje a zpěv),V Šáreckém údolí (kytara)

13. května ..... Nad Alejí (všechny nástroje a zpěv, Muzikálový tanec, Street Dance a Step), V Šáreckém údolí  (dechové nástroje, kytara)

14. května ..... Nad Alejí (všechny nástroje a zpěv), V Šáreckém údolí  (kytara)

15. května ..... Nad Alejí (všechny nástroje a zpěv), V Šáreckém údolí  (housle)

10. června ..... Nad Alejí (všechny nástroje a zpěv), V Šáreckém údolí  (dechové nástroje a kytara)

11. června ..... Nad Alejí (všechny nástroje a zpěv), V Šáreckém údolí  (kytara) 

uchazeč o přijetí:

 •         Zazpívá samostatně lidovou píseň ve své hlasové poloze.
 •         Zopakuje předehraný  tón.
 •      Zopakuje jednoduchý melodický motiv (ne PHPV a PHV)
 •         Zopakuje - zatleská jednoduchý rytmický model.
Náročnost požadavků je přizpůsobena podle toho, zda se hlásíte do Přípravné hudebně pohybové výchovy - PHPV (předškoláci od pěti let), Přípravné hudební výchovy - PHV (žáci 1. třídy ZŠ) nebo do prvního ročníku ZUŠ (žáci od 2. třídy ZŠ). Vypsané požadavky platí pro umístění dětí v mateřských a základních školách od 1. září 2019.

Vzhledem k omezené kapacitě klavírního oddělení již nepřijímáme uchazeče o studium hry na klavír a hry na elektronické klávesové nástroje na příští školní rok.

Přijímací zkoušky do hudebního oboru probíhají vždy od 14.30 do 17.30 hodin.


Přijímací zkoušky do literárně - dramatického oboru na školní rok 2019/2020 se konají:

3. června......... ve škole v Šáreckém údolí                od 15.00 - 17.00

5. června........... ve škole v Brixiho ulici                     od 14.00 - 16.30 - žáci do 12 let

                                                                                   od 17.00 - 19.00 - žáci nad 12 let

6. června .........ve škole v Šáreckém údolí 38           od 14.00 - 18.00

7. června .........ve škole v Brixiho ulici                       od 14.00 - 17.00

kritéria pro přijetí:

 •         Řeč bez vad.
 •         Schopnost aktivně pracovat ve skupině.
 •         Zájem o divadlo a literaturu.
Podrobné informace u pana učitele MgA. Ladislava Odrazila tel. 725 314 391

    

Přijímací zkoušky do tanečního oboru Klasický a moderní tanec na školní rok 2019/2020 se konají:

18. června ......... ve škole v ulici Morstadtova 3                15.00 - 18.30

20. června ......... ve škole v ulici Morstadtova 3                16.30 - 18.30

25. června ......... ve škole v ulici Morstadtova 3                15.00 - 18.30

kritéria pro přijetí:

 •         Základní dispozice - vytočení kyčlí, měkká záda, nárty.
 •         Gymnastika - kotoul, most, hvězda, převaly, svíčka (podle možností a co kdo umí.)
 •         Rytmická cvičení - vytleskání a vydupání základních rytmů podle vyučující.
 •         Improvizace - rozpoznat charakter hudby (smutná, veselá, rychlá, pomalá.)

Podrobné informace u paní učitelky Mgr. Magdaleny Bayerové tel. 604 953 166

 

Přijímací zkoušky do tanečního oboru Muzikálový tanec, Street dance a Step na školní rok 2019/2020 se konají:

13. května   ......... ve škole Nad Alejí 28                               15.00 - 17.00

27. května  .........  ve škole v Brixiho ulici                             15.00 - 17.00

29. května  ......... ve škole v ulici Morstadtova 3                  14.00 - 18.00

  5. června  ......... ve škole v ulici Morstadtova 3                  14.00 - 18.00

10. června  .........   ve škole v Brixiho ulici                            15.00 - 17.00

11. června  ......... ve škole Nad Alejí 28                                14.00 - 17.30

kritéria pro přijetí:

 • Základní dispozice - muzikálnost.
 • Gymnastika - kotoul, most, hvězda, převaly, svíčka (podle možností a co kdo umí.)
 • Smysl pro rytmus - rytmická cvičení, vytleskání a vydupání základních rytmů podle vyučující.
 • Improvizace - rozpoznat charakter hudby (smutná, veselá, rychlá, pomalá)

Podrobné informace u paní učitelky Bc. Radky Štikové tel. 774 245 299

 

Přijímací zkoušky do výtvarného oboru na školní rok 2019/2020 se konají:

  8. a 10.  dubna ....... 15.00 - 17.00 v Brixiho ulici 2 a V Šáreckém údolí 38

 13. - 17. května ....... 15.30 - 17.00 v Brixiho ulici 2 a V Šáreckém údolí 38

          19. června ....... při Vernisáži a zahradní slavnosti ve škole V Šáreckém údolí 38

 24. - 25. června ....... 15.30 - 17.00 v Brixiho ulici 2 a V Šáreckém údolí 38

a první týden v září 2019 ve školách v ulici Brixiho 2 a V Šáreckém údolí 38

kritéria pro přijetí:

Uchazeč prokáže talentové předpoklady a je si vědom závazku řádné docházky. Přinese domácí práce, nebo vykoná zkušební práci v ateliéru školy. Hodnotí se pochopení a zvládnutí zadání, kompozice, vztah figura a pozadí, výtvarná paměť. U starších žáků také technické vnímání detailu, umístění do formátu.

 

Informace k přijímacím zkouškám jsou umístěny v AKTUALITÁCH.

V Ústředním kole soutěže žáků základních uměleckých škol České republiky vyhlášené MŠMT ČR pro školní rok 2019/2019 získali naši žáci čtyři první a dvě druhá místa. Žákům i paní učitelce Blance Polákové gratulujeme!

Vzhledem k omezené kapacitě klavírního oddělení již nepřijímáme uchazeče o studium hry na klavír a hry na elektronické klávesové nástroje na příští školní rok 2019/2020