P. Janda, J. Klindera - Fantazie na písně skupiny Olympic; D. Ellington - Don´t Get Around Much Anymore - Martin Vlček III. r. - flétna, Jindřich Klindera - kytara

VŠEOBECNÉ INFORMACE NA  ->   Covid Portál