Naše úspěchy

 

Do nově nastudované inscenace Vladimíra Morávka ,,Malý Princ" v pražském Národním divadle byl do titulní role obsazen náš žák literárně - dramatického oboru Šimon Veitz.

Naši žáci přijatí na střední a vysoké školy ve školním roce 2021/2022

Leila Rostam Pour
ke studiu na Střední průmyslové škole grafické Hellichova, obor Restaurování

Tamer Yaffe
ke studiu na Střední průmyslové škole grafické Hellichova, obor Fotografie

Oba z výtvarného ateliéru Ing. arch. Aleny Zavadilové

Anna Bláhová
ke studiu na Střední odborné škole textilních řemesel, obor Bytový design

Nina Charamzová
ke studiu na Střední průmyslové škole grafické Hellichova, obor Restaurování

Tamir Moyses
ke studiu na Střední průmyslové škole grafické Hellichova, obor Fotografie

Magdalena Poláková
ke studiu na Střední uměleckoprůmyslové škole Žižkovo náměstí - obor Design nábytku a interiéru

Štěpán Polák
ke studiu na Střední uměleckoprůmyslové škole Žižkovo náměstí - obor Řezbářství

Dorota Smoleňová
ke studiu na Střední průmyslové škole grafické Hellichova, obor Grafický design a grafické techniky

Mikuláš Tycar
ke studiu na Střední průmyslové škole grafické Hellichova, obor Grafický design a nová média

Hedvika Zichová
ke studiu na Střední průmyslové škole oděvní Holešovice, obor Oděvní návrhářství

Matyáš Kočiš
ke studiu na Fakultě architektury, ČVUT v Praze

všichni z výtvarného ateliéru  Mgr. Kateřiny Ježkové

Naši žáci přijatí na střední a vysoké školy ve školním roce 2020/2021
Marie Ester Jablonská,
ke studiu na Konzervatoři - obor Hra na akordeon
z akordeonové třídy Blanky Polákové

Emil Samuel Jablonský,
ke studiu na Konzervatoři - obor Hra na akordeon
z akordeonové třídy Blanky Polákové

Albert Benjamín Jablonský,
ke studiu na Konzervatoři - obor Hra na akordeon
z akordeonové třídy Blanky Polákové

Eliška Bailová
ke studiu na Střední uměleckoprůmyslové škole Žižkovo náměstí - obor Design nábytku a interiéru

Tadeáš Havel
ke studiu na Střední uměleckoprůmyslové škole Žižkovo náměstí - obor Design nábytku a interiéru

Eliška Klaudie Odehnalová
ke studiu na Vyšší odborné škole textilních řemesel - Ateliér nových médií

Mikuláš Pasler
ke studiu na Střední uměleckoprůmyslové škole Žižkovo náměstí - obor Umělecký restaurátor

Eliška Svobodová
ke studiu na Střední uměleckoprůmyslové škole Žižkovo náměstí - obor Výstavní a prostorový design

Eliška Bailová
ke studiu na Střední uměleckoprůmyslové škole Žižkovo náměstí - obor Scénografie

Eliška Bailová
ke studiu na Střední uměleckoprůmyslové škole Žižkovo náměstí - obor Propagační grafika

Olga Arakelová
ke studiu na výtvarném gymnáziu Na Pražačce

Amálie Pavlechová
ke studiu na výtvarném gymnáziu Na Pražačce

Jakub Zavadil
ke studiu na Fakultě architektury, ČVUT v Praze
ke studiu Zahradní a krajinářské architektury


Umístění našich žáků ve výtvarné soutěži "Komenský a my"

Lukáš Faltus   třetí cena - z výtvarného ateliéru Věry Dubské


Umístění našich žáků ve výtvarné soutěži "Lidice"
Dominik Maloy - medaile 
Kurfürstová Anna - medaile
oba z výtvarného ateliéru Kateřiny Ježkové

Faltus Lukáš - čestné uznání
Výšková Natálie - čestné uznání
oba z výtvarného ateliéru Věry Dubské

Úspěchy ve výtvarných soutěžích

Modlitba za domov - Klára Lungová, Vojtěch Větvička, Berta Putyerová, Mikuláš Odehnal, Michaela Zemanová,        

ze třídy paní učitelky Mgr. Kateřiny Ježkové

Exlibris - Český Krumlov, Rožmberkové - Vít Izdný a Tobiáš Engel

ze třídy paní učitelky Mgr. Věry Dubské


Umístění našich žáků v Ústředním kole soutěže ZUŠ ve hře na akordeon vyhlášené MŠMT ČR 2018/2019

Marie Ester Jablonská
1. cenu ve hře na akordeon - sólo ve IV. kategorii

Emil Samuel Jablonský
1. cenu ve hře na akordeon - sólo ve VI. kategorii

Aneta Štrosová
2. cenu ve hře na akordeon - sólo v VI. kategorii

David Štros
2. cenu ve hře na akordeon - sólo v X. kategorii

Akordeonové duo
Aneta Štrosová a David Štros
1. cenu ve hře na akordeon ve III.A kategorii komorní hra

Akordeonové trio
Marie Ester Jablonská, Albert Benjamin Jablonský, Emil Samuel Jablonský
1. cenu ve hře na akordeon v II.A kategorii komorní hra

Naši žáci přijatí na střední a vysoké školy ve školním roce 2018/2019

Viktorie Antony
ke studiu na výtvarném Gymnáziu Evropská
ke studiu na Střední průmyslové škole grafické, Hellichova - obor Restaurátorství
ke studiu na Střední uměleckoprůmyslové škole Žižkovo náměstí - obor Užitá malba

Ambra Frantinová
ke studiu na Střední škole designu a umění - obor Propagace

Valentýna Kramářová
ke studiu na Střední uměleckoprůmyslové škole Žižkovo náměstí - obor Scénografie
ke studiu na Střední průmyslové škole sdělovací techniky - obor Filmová a televizní tvorba

Sára Macháčková
ke studiu na Střední škole designu a umění - obor Propagace

Mikuláš Smoleň
ke studiu na Střední průmyslové škole grafické, Hellichova - obor Propagační grafika

Antonín Springorum
ke studiu na Střední škole umělecké a řemeslné - obor Konstrukce a design nábytku

Ema Šantorová
ke studiu na Střední uměleckoprůmyslové škole Žižkovo náměstí - obor Scénografie

Antonie Tolarová
ke studiu na Střední škole designu a umění - obor Propagace

Marek Juškovskij
ke studiu na Střední škole designu a umění - obor Propagace

Anna Sofie Zemánková
ke studiu na Střední uměleckoprůmyslové škole Žižkovo náměstí - obor Design nábytku a interiéru
ke studiu na výtvarném Gymnáziu Evropská

Emílie Zemánková
ke studiu na výtvarném Gymnáziu Na Pražačce


Julie Bičišťová
ke studiu na Fakultě architektury, ČVUT v Praze

Matěj Bílý
ke studiu na Fakultě architektury, ČVUT v Praze

Františka Iblová
ke studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze - obor Ilustrace a grafika

Klára Kudláčková
ke studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze - obor Fotografie
ke studiu na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze - obor Fotografie


všichni z výtvarného ateliéru Mgr. Kateřiny Ježkové
 


V soutěži dětského hudebního festivalu Jarní petrklíč získala ZLATOU STUHU v kategorii mladších instrumentalistů naše žákyně

Anna Kristina Kubrová
z klavírní třídy Simony Skřivánkové


Umístění našich žáků v Krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na akordeon vyhlášené MŠMT ČR 2018/2019

Marie Ester Jablonská
1. cenu ve hře na akordeon ve IV. kategorii

Emil Samuel Jablonský

1. cenu ve hře na akordeon ve VI. kategorii

Albert Benjamín Jablonský
1. cenu ve hře na akordeon v VI. kategorii

Eliška Rendlová
1. cenu ve hře na akordeon ve I. kategorii

František Směták

2. cenu ve hře na akordeon ve V. kategorii

Aneta Štrosová
1. cenu ve hře na akordeon ve VI. kategorii

David Štros

1. cenu ve hře na akordeon ve X. kategorii

Akordeonové duo
Aneta Štrosová a David Štros
1. cenu ve hře na akordeon ve III. kategorii komorní hra

Akordeonové trio
Marie Ester Jablonská, Albert Benjamin Jablonský, Emil Samuel Jablonský
1. cenu ve hře na akordeon v II. kategorii komorní hra

Akordeonové trio
Marie Ester Jablonská, Albert Benjamin Jablonský, Emil Samuel Jablonský
Zvláštní ocenění ze provedení skladby Adagio T. Albioniho

Marie Ester Jablonská
Zvláštní ocenění ze provedení skladby Largo J. S. Bacha

Mimořádné ocenění za vynikající pedagogickou činnost naší paní učitelce Blance Polákové


Umístění našich žáků ve výtvarné soutěži "Cesty ke svobodě" v rámci projektu MENE TEKEL 2019


Šárka Hřebačková   druhá cena ve věkové kategorii 6 - 10 let   název: "Za mřížemi"  z výtvarného ateliéru Věry Dubské


Nikola Hofčáková a Annie Wright
   třetí cena ve věkové kategorii 11 - 15 let   název: "I malá změna může otevřít cestu ke svobodě"  z výtvarného ateliéru Ivana Sládka


Anna Wawroszová   třetí cena ve věkové kategorii 11 - 15 let   název: "Cesta ke svobodě"  z výtvarného ateliéru  Kateřiny Ježkové


Anna Křížová   první cena ve věkové kategorii nad 16 let let   název: "Manipulace"   z výtvarného ateliéru  Jany Čapkové


Bára Molčíková   třetí cena ve věkové kategorii nad 16 let   název: "Smutek"  z výtvarného ateliéru  Ivy VodrážkovéUmístění našich žáků v klavírních soutěžích 2017 - 2019

Allegro 2017

Anna Kristina Kubrová  první cena       p.uč  Simona Skřivánková

Leonor Vachková  druhá cena       p.uč  Eva Kubrová


Allegro 2018

Anna Kristina Kubrová  druhá cena       p.uč  Simona Skřivánková
Eliška Smejkalová  druhá cena       p.uč  Eva Kubrová


Jarní Petrklíč 2018

Anna Kristina Kubrová  třetí cena       p.uč  Simona Skřivánková


Allegro 2019

Anna Kristina Kubrová  první cena       p.uč  Simona SkřivánkováUmístění našich žáků v Krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje vyhlášené MŠMT ČR 2018


Lejla Dostálová
  druhá cena v 5 kategorii       p.uč Eva Jančíková

Štěpánka Součková  čestné uznání 1. stupně      p.uč Eva Jančíková

Markéta Mallátová  třetí cena       p.uč Radka Štiková Vyštejnová

Julie Lampová čestné uznání       p.uč Radka Štiková Vyštejnová

Sára Krupková třetí cena       p.uč Radka Štiková Vyštejnová

Kryštof Chlup  čestné uznání       p.uč Petr Michalec

Kateřina Šprláková  třetí cena        p.uč Petr Michalec

Daniel McClung  druhá cena        p.uč Petr Michalec

Alex Rusnák  třetí cena        p.uč Petr Michalec


Naši žáci přijatí na střední a vysoké školy ve školním roce 2017/2018
Dominik Čekal
ke studiu na ČVUT - Fakulta architektury

Marie Bílá
ke studiu na UMPRUM - obor scénografie

Noemi Sidonová
ke studiu na SOŠ Bechyně - obor keramika

Emilie Fňukalová
ke studiu na UMPRUM - obor řezbářství

Tadeáš Dědek
ke studiu na SŠ ARCUS - obor mutimediální tvorba

Tadeáš Kuběnka

ke studiu na Střední umělecké škole Václava Hollara

všichni z výtvarného ateliéru Kateřiny Ježkové a Ivana Sládka

Kristián Kalig
ke studiu na konzervatoři Jana Deyla obor Hra na kytaru ze třídy Jany Rabasové


Umístění našich žáků v Krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na klavír vyhlášené MŠMT ČR 2017

Václav Horký
  3. cena       p.uč. Karel Malý

Andrei Šabanov  čestné uznání      p.uč. Karel Malý

Ema Hřebačková  čestné uznání      p.uč. Irena Mirošníková

Jakub Kruška  čestné uznání       p.uč. Petr Michalec

Anna Kristina Kubrová
  čestné uznání       p.uč. Simona Skřivánková

Valerie Bizzuto
  čestné uznání       p.uč. Bára Valentová


Umístění našich žáků v Krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na kytaru vyhlášené MŠMT ČR 2017

Vojtěch Vrbický  diplom za účast v Oc kategorii       p.uč Jana Rabasová

Ruben Bartek  3. cenu ve hře na kytaru ve III. kategorii     p.uč Jindřiška Rychetská

Kristián Kalig  3. cenu ve hře na kytaru v V. kategorii     p.uč. Jana Rabasová

Natálie Hovorková a Vladimír Petr  2. cenu - kytarové duo -  v I. kategorii     p.uč. Gražyna Dyrbušová

Kobilková Anna a Kryštof Příhoda  2. cenu - kytarové duo -  ve IV. kategorii     p.uč. Jana Rabasová

Naši žáci přijatí na střední a vysoké školy ve školním roce 2016/2017

Anna Hendrychová
ke studiu na Výtvarném gymnáziu Evropská

Šimon Matousch

ke studiu na Střední průmyslové škole grafické, Hellichova - obor polygrafie

Dominik Miškovský
ke studiu na Střední průmyslové škole grafické, Hellichova - obor grafický design

Anna Marie Myšičková
ke studiu na Střední průmyslové škole grafické, Hellichova - obor fotografie

Josefína Tolarová

ke studiu na Střední průmyslové škole grafické, Hellichova - obor restaurátorství

Václav Suchan

ke studiu na na Fakultě umění a architektury - Technická univerzita Liberec

Veronika Špačková
ke studiu na Art and Design institut Praha
všichni z výtvarného ateliéru Kateřiny Ježkové

Olga Hochmannová
ke studiu na Soukromé střední škole reklamní tvorby
z výtvarného ateliéru Ivana Sládka

Eliška Králová

ke studiu na Hudebním gymnáziu
z pěvecké třídy Jiřího Hrušky

Veronika Vajchrová
ke studiu na Konzervatoři Jaroslava Ježka - obor Hra na Saxofon
ze třídy dechových nástrojů Pavla Balcara


Naši žáci přijatí na střední a vysoké školy ve školním roce 2015/2016

Markéta Drozdová
ke studiu na Střední umělecké škole textilních řemesel

Jindřich Faktor
ke studiu na Střední průmyslovou školu grafickou - obor - Grafický design

Jan Otáhal
ke studiu na Střední umělecké škole Václava Hollara

Šimon Poláček
ke studiu na Střední průmyslovou školu stavební - obor - Architektura a interiérový design

Josef Polášek
ke studiu na Střední průmyslovou školu grafickou - obor - Grafický design

Háta Enochová
ke studiu na ČVUT - Fakulta architektury

Barbora Prýmková

ke studiu na ČVUT - Fakulta architektury

Štěpán Šmejkal
ke studiu na ČVUT - Fakulta architektury
všichni z výtvarného ateliéru Kateřiny Ježkové

Max Koreis
ke studiu na Střední uměleckoprůmyslovou školu
z výtvarného ateliéru Jany Čapkové

Josefína Kufová
ke studiu na Akademii výtvarných umění v Brně
z výtvarného ateliéru Ivana Sládka

Soňa Zvalená

ke studiu na Akademii výtvarných umění v Brně
z výtvarného ateliéru Ivana Sládka

Žofia Kosová

ke studiu na Střední uměleckoprůmyslovou školu
z výtvarného ateliéru Ivy Vodrážkové

Josefína Urbánková
ke studiu na Střední uměleckoprůmyslovou školu
z výtvarného ateliéru Ivy Vodrážkové

Jasmína Domanjová
ke studiu na Gymnáziu a Hudební škole Hl. m. Prahy - obor hra na housle
z houslové třídy Alžběty Hladečkové

Tadeáš Průša
ke studiu na Gymnáziu a Hudební škole Hl. m. Prahy - obor hra na tubu
ze třídy žesťových nástrojů Tomáše Velínského


Umístění našich žáků v Ústředním kole soutěže ZUŠ ve hře na akordeon vyhlášené MŠMT ČR 2015/2016

Aneta Štrosová
1. cenu ve hře na akordeon ve III. kategorii

František Směták
2. cenu ve hře na akordeon ve II. kategorii

David Štros
3. cenu ve hře na akordeon ve VII. kategorii

Akordeonové duo
Aneta Štrosová a David Štros
1. cenu ve hře na akordeon ve II. kategorii komorní hra

Akordeonové trio
Marie Ester Jablonská, Albert Benjamin Jablonský, Emil Samuel Jablonský
1. cenu ve hře na akordeon v I. kategorii komorní hra


Umístění našich žáků v Krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na akordeon vyhlášené MŠMT ČR 2015/2016

Albert Benjamin Jablonský
1. cenu ve hře na akordeon ve III. kategorii

Emil Samuel Jablonský
1. cenu ve hře na akordeon ve III. kategorii

Vojtěch Plachejda

1. cenu ve hře na akordeon v 0. kategorii

František Směták
1. cenu ve hře na akordeon ve II. kategorii

Aneta Štrosová

1. cenu ve hře na akordeon ve III. kategorii

David Štros
1. cenu ve hře na akordeon ve VII. kategorii

Akordeonové duo
Aneta Štrosová a David Štros
1. cenu ve hře na akordeon ve II. kategorii komorní hra

Akordeonové trio
Marie Ester Jablonská, Albert Benjamin Jablonský, Emil Samuel Jablonský
1. cenu ve hře na akordeon v I. kategorii komorní hraNaši žáci přijatí na střední a vysoké školy ve školním roce 2014/2015
 
Josefína Richterová
ke studiu na Střední průmyslovou školu oděvní
z výtvarného ateliéru Jany Čapkové
 
Tomáš Turek
ke studiu na Střední škole umělecké a řemeslné - obor umělecký truhlář a restaurátor
 
Julie Bumbová
ke studiu na Gymnáziu Na Pražačce - výtvarný obor
z výtvarného ateliéru Věry Dubské
 
Františka Iblová
ke studiu na Střední uměleckoprůmyslové škole - obor propagační grafika
 
Hana Kubrichtová
ke studiu na Střední umělecké škole textilních řemesel - Ateliér nových médií
 
Klára Kudláčková
ke studiu na Střední odborné škole grafické - obor užitá fotografie a média
 
Richard Osond

ke studiu na Gymnáziu Na Pražačce - výtvarný obor
 
Karolína Savinská
ke studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy - obor výtvarná výchova
 
Anna Marie Mašková
ke studiu na University of Brighton
ke studiu na University for the Creative Arts Canterbury
všichni z výtvarného ateliéru Kateřiny Ježkové
 
Václava Štěpánová
ke studiu na Konzervatoři - obor Klasický zpěv
z pěvecké třídy Jiřího Hrušky
 
 
Umístění našich žáků v animační soutěži ,,Kreace animace" 2015
Speciální poděkování a ocenění pro kolektiv dětí ze ZUŠ Petřiny za kolektivní přístup k tvorbě animací
 
Matouš Bělohoubek
Hynek Bláha
Lukáš Grosman
Martin Krejzek
Richard Osond
Hedvíka Zichová
František Zich

 
všichni z ateliéru multimediální tvorby Jany Matysíkové
 
 
Umístění našich žáků v Krajském kole soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu vyhlášené MŠMT ČR 2014/2015
 
Eliška Králová
2. cena ve 3. kategorii
 
Alžběta Němcová
3. cena ve 3. kategorii
 
Matyáš Sláma
3. cena ve 3. kategorii
 
Václava Štěpánová
čestné uznání v 10. kategorii
 
 
Umístění našich žáků v Krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje vyhlášené MŠMT ČR 2014/2015
 
Lejla Dostálová
čestné uznání 1. st. ve hře na zobcovou flétnu 2. kategorie
 
Rudolf Krzystek
3. cena ve hře na zobcovou flétnu 0. kategorie
 
Adam Lis
2. cena ve hře na klarinet flétnu 6. kategorie
 
Markéta Vavřínová
čestné uznání 2. st. ve hře na zobcovou flétnu 2. kategorie
 
Veronika Žočková
3. cena ve hře na klarinet flétnu 1. kategorie
 
 
Pražský akordeon
 
Albert Benjamín Jablonský
zlatá medaile
 
Marie Ester Jablonská
zlatá medaile

Emil Samuel Jablonský
zlatá medaile
 
Aneta Štrosová
zlatá medaile
 
David Štros
zlatá medaile
 
komorní hra - duo
Aneta Štrosová a David Štros
zlatá medaile
 
komorní hra - trio
Emil Samuel Jablonský, Marie Ester Jablonská, Emil Samuel Jablonský
zlatá medaile
 

Pražské poetické setkání 23. - 24. 3. 2015
 
Daniel Žáček
1. cena s postupem do Krajského kola ve 4. kategorii
 
 
Naši žáci přijatí ke studiu na středních a vysokých školách ve školním roce 2013/2014

Veronika Spáčilová a Jan Hubený

ke studiu na Střední uměleckoprůmyslové škole
 
Dorota Čížková
ke studiu na Střední uměleckou školu Václava Hollara
 
Kryštof Škarka
ke studiu na Katedře architektury ČVUT
Všichni ze třídy výtvarného oboru Kateřiny Ježkové
 
Lucie Brožová, Anna Drsková, Aneta Talpová a Matěj Kos
ke studiu na Střední uměleckoprůmyslové škole
Všichni ze třídy výtvarného oboru Ivy Vodrážkové
 
Matouš Hron
ke studiu na Konzervatoři - obor kytara
z kytarové třídy Michala Girsy
 
 
Umístění našich žáků v ústředním kole Národní soutěže ve hře na akordeon - Pardubice 2013
 
 Aneta Štrosová
1. cena v 0. kategorii + mimořádná cena za vynikající interpretaci skladby B. Bláhy - Beat je beat
 
 František Směták
2. cena v 0. kategorii + cena pro nejmladšího účastníka soutěže
 
 Luisa Suchochlebová
2. cena v 1. kategorii
 
 David Štros
2. cena ve 4. kategorii
 
 Aneta a David Štrosovi
1. cena - akordeonové duo + mimořádná cena za interpretaci skladeb B. Polákové
 
Mimořádné ocenění za pedagogickou činnost naší paní učitelce Blance Polákové
 
 
Umístění v krajském kole Národní soutěže ZUŠ v roce 2012
Gabriela Kroupová
2. místo ve 2. kategorii, ve hře na zobcovou flétnu
 
Matyáš Sláma
1. cena v 1. kategorii, oboru sólový zpěv
 
Kristýna Rejchrtová
2. cena v 1. kategorii, oboru sólový zpěv
 
Alžběta Němcová
2. cena v 1. kategorii, oboru sólový zpěv
 
Šimon Axmann
1. cena ve vyšší kategorii Varhanní soutěže v Pardubicích
 
Tereza Kurimaiová
čestné uznání v nižší kategorii Varhanní soutěže v Pardubicích

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH TALENTOVÝCH ZKOUŠEK DO HUDEBNÍHO OBORU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 JSOU UMÍSTĚNY V ZÁLOŽCE "AKTUALITY"

V ZÁLOŽCE "PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025" JSME OTEVŘELI PŘIHLÁŠKOVÝ PORTÁL PRO LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ, TANEČNÍ A VÝTVARNÝ OBOR! ;)

DALŠÍ TERMÍN PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK DO STUDIJNÍHO ZAMĚŘENÍ "SBOROVÝ ZPĚV" BUDE V ZÁŘÍ. PŘESNÝ TERMÍN BUDE UPŘESNĚN :)

VŠEOBECNÉ INFORMACE NA  ->   Covid Portál