O škole

Co vám nabízíme?

V Hudebním oboru vyučujeme přípravnou hudební výchovu, hudební nauku, hru na klavír, klávesové nástroje, smyčcové nástroje, akordeon, kytaru, elektrickou kytaru, dechové nástroje dřevěné i žesťové, bicí nástroje, klasické píšťalové varhany a zpěv. Hudební obor se vyučuje ve všech budovách školy.

V budovách školy - Brixiho 2 a V Šáreckém údolí 38 vyučujeme všechny druhy výtvarného umění. S dětmi pracujeme nejen tradičními metodami - učíme je kresbu, malbu, grafiku, ale zařazujeme i netradiční výtvarné techniky s novými materiály nebo kreativním způsobem zpracováváme nejrůznější přírodní i jiné zbytkové materiály. Modelujeme z hlíny sochařským i keramickým způsobem. Děti se učí tepat do plechu, kašírují různé objekty. Vyučujeme i počítačovou grafiku, fotografii a animovaný film. Na našich pracovištích působí zkušení výtvarní pedagogové. V Brixiho ulici Bc. František Topinka a v Šáreckém údolí Mgr. Kateřina Ježková, Mgr. Ivan Sládek, Bc. František Topinka, Mgr. Iva Vodrážková a Ing. arch Alena Zavadilová. Speciální rozšířenou výuku - přípravku pro střední i vysoké školy s výtvarným zaměřením vede dosud se 100% úspěšností Mgr. Kateřina Ježková.

V tanečním pavilonu na rohu ulic Morstadtova a Hládkov - vyučujeme základní taneční techniky - taneční gymnastiku a klasický, moderní a lidový tanec. Děti přijímáme od pěti let do přípravného a od sedmi let do základního studia. Do školy přijímáme i starší žáky, kteří budou zařazeni podle schopností a věku. Jsme jedna z mála škol, ve které máme korepetitora, který doprovází na klavír naše hodiny a tréninky. Od září 2018 jsme úspěšně otevřeli nová studijní zaměření Muzikálový tanec, Street Dance a Step, které jsou vyučovány v tanečním pavilonu na Hládkově.

Literárně-dramatický obor vyučujeme v pondělí, středu, čtvrtek a v pátek ve škole v ulici Brixiho 2 a v úterý a čtvrtek V Šáreckém údolí 38. Zde se děti naučí prostřednictvím her a cvičení uplatňovat svou tvořivost, rozvíjet hlasové a pohybové dovednosti, spolupracovat ve skupině a zvládat trému. Vyzkouší si všechny kroky procesu tvorby divadelního představení, práci s maskou, loutkou, improvizaci, tvořivé psaní i pantomimu.

A jak se můžete na naši školu přihlásit?

Žáci jsou přijímáni ke studiu na ZUŠ na základě výsledků talentových zkoušek. O výsledku jsou zájemci informováni písemně.


Co vás čeká během studia?

  • přípravné studium
  • základní studium prvního a druhého stupně
  • studium pro dospělé

Organizace a obsah výuky ZUŠ se řídí školním vzdělávacím programem. K prezentaci výsledků naše škola organizuje veřejné koncerty hudebního oboru, představení tanečního a literárně - dramatického oboru a vernisáže a výstavy výtvarných prací žáků a studentů výtvarného oboru. Žáci a studenti se pravidelně zúčastňují soutěží, přehlídek a festivalů.


 

V ZÁLOŽCE "PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025" JSME OTEVŘELI PŘIHLÁŠKOVÝ PORTÁL PRO HUDEBNÍ, LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ, TANEČNÍ A VÝTVARNÝ OBOR! ;)

VŠEOBECNÉ INFORMACE NA  ->   Covid Portál