Animovaný film

Proměny na nebi

Nahravam video...

Ateliér počítačové grafiky, videa a filmu v Šáreckém údolí

Nahravam video...

Kreslená animace

Nahravam video...

Pixelace kohoutek

Nahravam video...

Kombinovaná animace

Nahravam video...

Plošková animace

Nahravam video...

Nebojte se!

Nahravam video...

Pivot na pláži

Nahravam video...

Kouzelník

Nahravam video...

Pixelace v trávě

Nahravam video...

Rotor

Nahravam video...

Trolo

Nahravam video...

STÁLE PŘIJÍMÁME NOVÉ ŽÁKY DO TANEČNÍHO A VÝTVARNÉHO OBORU.

VŠEOBECNÉ INFORMACE NA  Covid Portál

VÁŽENÍ RODIČE A VÁŽENÍ HOSTÉ. PODLE POKYNŮ HYGIENY PŘI VSTUPU DO KONCERTNÍHO SÁLU JE TŘEBA MÍT NASAZENÝ RESPIRÁTOR A PROKÁZAT SE CERTIFIKÁTEM O OČKOVÁNÍ NEBO PLATNÝM NEGATIVNÍM TESTEM. PŘI SEZENÍ BUDE TŘEBA TAKÉ DODRŽOVAT PŘEDEPSANÉ ROZESTUPY - OB JEDNU ŽIDLI, COŽ SE NETÝKÁ PŘÍSLUŠNÍKŮ JEDNÉ RODINY. ZÁROVEŇ PŘI VSTUPU VYPLNÍTE PREZENČNÍ LISTINU.