D. Milhaud - Sonatina pro flétnu a klavír, 2 věty - Tereza Dvořáková I. ročník - flétna

Přijďte si společně s námi zpříjemnit 1. adventní neděli rozsvěcením stromečku na zahradu naší školy. A samozřejmě koledy budou!!!

VŠEOBECNÉ INFORMACE NA  ->   Covid Portál