D. Milhaud - Sonatina pro flétnu a klavír, 2 věty - Tereza Dvořáková I. ročník - flétna

VEŠKERÉ INFORMACE K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM JSOU UMÍSTĚNY V ZÁLOŽCE PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY.

VŠEOBECNÉ INFORMACE NA  ->   Covid Portál