W. A. Mozart - Notturno III.; G. P. da Palestrina - Jesu! Rex admirabilis; H. Isaac - O esca viatorum - Anna Brdičková SPD, Tereza Dvořáková I.r, Ondřej Trnka I.r. - pěvecký tercet

VŠEOBECNÉ INFORMACE NA  ->   Covid Portál