Mgr. Kateřina Ježková

  • Studium: Pedagogická fakulta UK v Praze obor výtvarná výchova; Diplomová práce u prof. Cyrila Boudy
  • Postgraduální studium: Svobodná škola waldorfské pedagogiky Stuttgart, Pedagogická fakulta UK, Semilský kurz, Postgraduální studium arteterapie.
  • Členství v mezinárodní společnosti pro dětskou kresbu INSEA

Ve vlastní tvorbě se věnuje olejomalbě a malbě pastelem, případně také fotografii a drobné grafice.

Vede děti od přípravky a ž po přípravu na střední i vysoké školy.

kackacjez@gmail.com

ZVEME VÁS NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ! DNES OD 14. HODIN VE ŠKOLE NAD ALEJÍ ;)

SRDEČNĚ ZVEME NA DNEŠNÍ KONCERT ZUŠ OPEN NA ZAHRADĚ NAŠÍ ŠKOLY NA PETŘINÁCH OD 17. HODIN!

VEŠKERÉ INFORMACE A ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM JSOU UMÍSTĚNY V SEKCI PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

VŠEOBECNÉ INFORMACE NA  ->   Covid Portál