Mgr. Kateřina Ježková

  • Studium: Pedagogická fakulta UK v Praze obor výtvarná výchova; Diplomová práce u prof. Cyrila Boudy
  • Postgraduální studium: Svobodná škola waldorfské pedagogiky Stuttgart, Pedagogická fakulta UK, Semilský kurz, Postgraduální studium arteterapie.
  • Členství v mezinárodní společnosti pro dětskou kresbu INSEA

Ve vlastní tvorbě se věnuje olejomalbě a malbě pastelem, případně také fotografii a drobné grafice.

Vede děti od přípravky a ž po přípravu na střední i vysoké školy.

kackacjez@gmail.com

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH TALENTOVÝCH ZKOUŠEK DO HUDEBNÍHO OBORU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 JSOU UMÍSTĚNY V ZÁLOŽCE "AKTUALITY"

V ZÁLOŽCE "PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025" JSME OTEVŘELI PŘIHLÁŠKOVÝ PORTÁL PRO LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ, TANEČNÍ A VÝTVARNÝ OBOR! ;)

DALŠÍ TERMÍN PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK DO STUDIJNÍHO ZAMĚŘENÍ "SBOROVÝ ZPĚV" BUDE V ZÁŘÍ. PŘESNÝ TERMÍN BUDE UPŘESNĚN :)

 

*** PŘEJEME VŠEM NAŠIM ŽÁKŮM KRÁSNÉ PRÁZDNINY !!!***

VŠEOBECNÉ INFORMACE NA  ->   Covid Portál