Mgr. Kateřina Ježková

  • Studium: Pedagogická fakulta UK v Praze obor výtvarná výchova; Diplomová práce u prof. Cyrila Boudy
  • Postgraduální studium: Svobodná škola waldorfské pedagogiky Stuttgart, Pedagogická fakulta UK, Semilský kurz, Postgraduální studium arteterapie.
  • Členství v mezinárodní společnosti pro dětskou kresbu INSEA

Ve vlastní tvorbě se věnuje olejomalbě a malbě pastelem, případně také fotografii a drobné grafice.

Vede děti od přípravky a ž po přípravu na střední i vysoké školy.

kackacjez@gmail.com

STÁLE PŘIJÍMÁME NOVÉ ŽÁKY DO TANEČNÍHO A VÝTVARNÉHO OBORU.

VŠEOBECNÉ INFORMACE NA  Covid Portál

VÁŽENÍ RODIČE A VÁŽENÍ HOSTÉ. PODLE POKYNŮ HYGIENY PŘI VSTUPU DO KONCERTNÍHO SÁLU JE TŘEBA MÍT NASAZENÝ RESPIRÁTOR A PROKÁZAT SE CERTIFIKÁTEM O OČKOVÁNÍ NEBO PLATNÝM NEGATIVNÍM TESTEM. PŘI SEZENÍ BUDE TŘEBA TAKÉ DODRŽOVAT PŘEDEPSANÉ ROZESTUPY - OB JEDNU ŽIDLI, COŽ SE NETÝKÁ PŘÍSLUŠNÍKŮ JEDNÉ RODINY. ZÁROVEŇ PŘI VSTUPU VYPLNÍTE PREZENČNÍ LISTINU.