Mgr. Iva Vodrážková

Studium: Pedagogická fakulta Palackého univerzity Olomouc - obor Výtvarná výchova

Od roku 1990 učí  na Základní umělecké škole v Šáreckém údolí 38

Ve vlastní tvorbě se věnuje malbě a textilním objektům. Vystavuje v českých i zahraničních galeriích - Praha, Bratislava, Bukurešť, San Francisco, New York, Jerusalem.

Žáky vede k volné spontánní tvorbě, založené na základních i experimentálních technikách. Jejich práce lze najít na internetu: iva vodrážková-výtvarka-hlavní stránka Facebook

vodrazkova@volny.cz     603 741 757

STÁLE PŘIJÍMÁME NOVÉ ŽÁKY DO TANEČNÍHO A VÝTVARNÉHO OBORU.

VŠEOBECNÉ INFORMACE NA  Covid Portál

VÁŽENÍ RODIČE A VÁŽENÍ HOSTÉ. PODLE POKYNŮ HYGIENY PŘI VSTUPU DO KONCERTNÍHO SÁLU JE TŘEBA MÍT NASAZENÝ RESPIRÁTOR A PROKÁZAT SE CERTIFIKÁTEM O OČKOVÁNÍ NEBO PLATNÝM NEGATIVNÍM TESTEM. PŘI SEZENÍ BUDE TŘEBA TAKÉ DODRŽOVAT PŘEDEPSANÉ ROZESTUPY - OB JEDNU ŽIDLI, COŽ SE NETÝKÁ PŘÍSLUŠNÍKŮ JEDNÉ RODINY. ZÁROVEŇ PŘI VSTUPU VYPLNÍTE PREZENČNÍ LISTINU.