Organizace školního roku 2022 - 2023

 

 


 
září 1. Zahájení školního roku

17. Zažít Petřiny jinak od 14.00
říjen 4. Interní koncert smyčcového oddělení od 18.30
  19. Interní koncert dechového oddělení od 18.00
  26. - 27. Podzimní prázdniny  
  28. Státní svátek  
       
listopad 7.  Veřejný koncert učitelů v Tereziánském sále Břevnovského kláštera od 18.00
  8. Interní koncert pěveckého oddělení od 18.30
  9. Interní koncert smyčcového oddělení od 18.00
  10. Interní koncert pěveckého oddělení od 18.00
  16. Smíšený interní koncert od 18.00
  17. Státní svátek  
  22. Interní koncert klavírního oddělení od 18.30
  23. Interní koncert dechového oddělení od 18.00
  26. Rozsvěcení Vánočního stromu na Petřinách od 16.00
  30. Interní koncert dechového oddělení od 18.00
       
prosinec 6.  Interní koncert kytarového oddělení od 18.00

7. Interní koncert smyčcového oddělení od 18.00

8. Smíšený interní koncert od 18.00
  12. Veřejný Vánoční koncert v Písecké bráně od 17.00

15.  Interní koncert klavírního oddělení od 18.00

19. Veřejný Vánoční koncert v Tereziánském sále Břevnovského kláštera od 17.30

23. 12. - 3. 1. 2022 Vánoční prázdniny
leden 16. Pololetní zkoušky pro žáky prvních ročníků

17. Interní koncert klavírního oddělení od 18.30

24. Interní koncert klavírního oddělení od 18.30

25. Interní koncert kytarového oddělení od 18.00

26. Interní koncert akordeonového oddělení od 18.00

31. Vydávání vysvědčení za první pololetí školního roku 2022/2023
únor 3.  Jednodenní pololetní prázdniny

6. - 12. 2. Jarní prázdniny
březen


duben6.  Velikonoční prázdniny

7. Velký pátek

10.  Velikonoční pondělí
květen


červen30. Vydávání vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2021/2022
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Přijďte si společně s námi zpříjemnit 1. adventní neděli rozsvěcením stromečku na zahradu naší školy. A samozřejmě koledy budou!!!

VŠEOBECNÉ INFORMACE NA  ->   Covid Portál