Organizace školního roku 2023 - 2024

 

 


 
září 4. Zahájení školního roku  
  16. Zažít Petřiny jinak  
  28. Státní svátek  
       
říjen 5. Smíšený interní koncert 18.00
  11. Smíšený interní koncert 18.00
  19. Smíšený interní koncert 18.00
  25. Smíšený interní koncert 18.00
  26. - 27. Podzimní prázdniny  
  28. Státní svátek  
       
listopad 2. Smíšený interní koncert 18.00
  8. Smíšený interní koncert 18.00
  9. Interní koncert pěveckého oddělení 18.00
  16. Smíšený interní koncert 18.00
  17. Státní svátek  
  22. Smíšený interní koncert 18.00
  23. Interní koncert dechového oddělení 18.00
  30. Smíšený interní koncert 18.00
       
prosinec 3. Rozsvěcení vánočního stromu  17.00
  5. Interní koncert kytarového oddělení 18.00
  6. Smíšený interní koncert 18.00
  7. Rodinný vánoční koncert 18.00
  14. Smíšený interní koncert 18.00
  18. Vánoční koncert v Tereziánském sále Břevnovského kláštera 18.00
  20. Vánoční koncert v Písecké bráně 17.00
  23. 12. - 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny
       
leden 3. Začátek vyučování  
  9. Interní koncert smyčcového oddělení 18.00
  11 Smíšený interní koncert 18.00
  17. Interní koncert akordeonového oddělení 18.00
  18. Smíšený interní koncert 18.00
  23. Interní koncert klavírního oddělení 18.30
  24. Smíšený interní koncert 18.00
  25. Interní koncert kytarového oddělení 18.00
  31. Smíšený interní koncert 18.00
  31. Vydávání vysvědčení za první pololetí školního roku 2022/2023  
       
únor 2.  Jednodenní pololetní prázdniny  
  8. Smíšený interní koncert 18.00
  12. - 18. 2. Jarní prázdniny  

22. Smíšený interní koncert 18.00

28. Smíšený interní koncert 18.00
březen 7. Smíšený interní koncert 18.00

12. Učitelský koncert v kostele sv. Vavřince Pod Petřínem 18.00

13. Výchovný koncert ve škole na Petřinách 10.30

13. Smíšený interní koncert 18.00

14. Výchovný koncert ve škole v Šáreckém údolí 10.30

21. Smíšený interní koncert 18.00

27. Smíšený interní koncert

28. Velikonoční prázdniny

29.  Velký pátek
duben 1. Velikonoční pondělí

3. Interní koncert kytarového oddělení 18.00

4. Smíšený interní koncert 18.00

10. Smíšený interní koncert 18.00

11. Den otevřených dveří ve škole na Petřinách

11. Rodinný koncert 18.00

15 - 19. Přijímací talentové zkoušky

17. Smíšený interní koncert  18.00

23. Interní koncert pěveckého oddělení 18.30

25. Interní koncert pěveckého oddělení 18.00
květen 1. Státní svátek

2. Smíšený interní koncert 18.00

7. Absolventský koncert na konzervatoři Jana Deyla 18.00

8. Státní svátek

9. Smíšený interní koncert 18.00

14. Koncert autorské tvorby 18.30

15. Smíšený interní koncert 18.30

22. Interní koncert akordeonového oddělení 18.00

23. ZUŠ OPEN - koncert na zahradě školy na Petřinách 17.00
  29. Libeňské jaro mladých  

27. - 31. Přijímací talentové zkoušky
červen 3. Společné vystoupení Literárně - dramatického a Tanečního oboru v Divadle Spejbla a Hurvínka 18.00

4. Společné vystoupení Literárně - dramatického a Tanečního oboru v Divadle Spejbla a Hurvínka 18.00

4. Interní koncert kytarového oddělení 18.00

5. Absolventský koncert ve škole na Petřinách 18.00

6. Absolventský koncert ve škole v Šáreckém údolí

6. Představení Literárně - dramatického oboru v divadle Rubín

6. Smíšený interní koncert 18.00

7. Noc kostelů

8. ZUŠ OPEN - koncert ve Valdštejnské zahradě

12. Smíšený interní koncert 18.00

17. Závěrečný koncert v Tereziánském sále Břevnovského kláštera 18.00

19. Závěrečný koncert na zahradě školy na Petřinách 17.00

20. Zahradní slavnost a vernisáž Výtvarného oboru ve škole v Šáreckém údolí

28. Vydávání vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2023/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VŠEOBECNÉ INFORMACE NA  ->   Covid Portál