Organizace školního roku 2021 - 2022

 


 
září 1. Zahájení školního roku

18. Zažít Petřiny jinak
říjen 19. Interní koncert smyčcového oddělení od 18.30
  21. Interní koncert dechového oddělení od 17.30
  27.  Podzimní prázdniny  
  28. Státní svátek  
  29.  Podzimní prázdniny  
     
listopad 8.  Veřejný koncert učitelů v Tereziánském sále Břevnovského kláštera od 18.00
  10. Interní koncert pěveckého oddělení - zrušeno  od 17.30
  11. Interní koncert klavírního oddělení od 17.30
  24. Interní koncert smyčcového oddělení od 17.30
  25.  Interní koncert dechového oddělení od 17.30
  26. interní koncert pěveckého oddělení od 18.00
  30. Interní koncert kytarového oddělení od 17.30
 


prosinec 9. Interní koncert klavírního oddělení od 17.30
  13. Veřejný Vánoční koncert v Tereziánském sále Břevnovského kláštera od 18.00
  15. Veřejný Vánoční koncert v Písecké bráně od 17.00
  16. Interní koncert kytarového oddělení od 17.30
  16. a 17. Divadelní představení Literárně - dramatického oddělení  
  23. 12. - 3. 1. 2022 Vánoční prázdniny  
       
leden 10. - 12. Pololetní zkoušky pro žáky 1. ročníku Hudebního oboru  
  13.  Školní kolo soutěže MŠMT  
  18. Interní koncert smyčcového oddělení od 18.30
  20. Interní koncert akordeonového oddělení od 17.30
  26. Interní koncert kytarového oddělení od 17.30
  27. Interní koncert klavírního oddělení od 17.30
  31. Vydávání vysvědčení za první pololetí školního roku 2021/2022  
       
únor 4.  Jednodenní pololetní prázdniny  
  17. Interní koncert smyčcového oddělení od 17.30
  25. Divadelní představení Literárně - dramatického oboru  
       
březen 3.  Interní koncert kytarového oddělení od 17.30
  8. Interní koncert smyčcového oddělení od 18.30
  14. - 20. Jarní prázdniny

31. Výchovný koncert od 10.00
duben 4.  Výchovný koncert od 10.00

6. Interní koncert pěveckého oddělení od 17.30

7. Interní koncert klavírního oddělení od 17.30

12. Interní koncert smyčcového oddělení od 18.30

14.  Velikonoční prázdniny

15. Velký pátek

18.  Velikonoční pondělí

27. Interní koncert kytarového oddělení od 17.30

28. Interní koncert dechového oddělení od 17.30
květen 5. Interní koncert klavírního oddělení od 17.30

9. Veřejný absolventský koncert v Tereziánském sále Břevnovského kláštera od 18.00

12. Interní koncert smyčcového oddělení od 17.30

19. Koncert ZUŠ OPEN na zahradě školy na Petřinách a den otevřených dveří

26. Interní koncert dechového oddělení od 17.30

27. Divadelní představení Literárně - dramatického oddělení

30. Postupové a závěrečné zkoušky
červen 1. - 3. Postupové a závěrečné zkoušky

7. Interní koncert kytarového oddělení od 17.30

9. Interní koncert akordeonového oddělení od 17.30

10. Noc kostelů

15. Vernisáž a zahradní slavnost v Šáreckém údolí od 16.45

16. Absolventský interní koncert klavírního oddělení od 17.30

17. Absolventský interní koncert klavírního oddělení od 17.30

22. Zahradní koncert

30. Vydávání vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2021/2022
     
 

 

 

 

 

 

 
ZVEME VÁS NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ! DNES OD 14. HODIN VE ŠKOLE NAD ALEJÍ ;)

SRDEČNĚ ZVEME NA DNEŠNÍ KONCERT ZUŠ OPEN NA ZAHRADĚ NAŠÍ ŠKOLY NA PETŘINÁCH OD 17. HODIN!

VEŠKERÉ INFORMACE A ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM JSOU UMÍSTĚNY V SEKCI PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

VŠEOBECNÉ INFORMACE NA  ->   Covid Portál