Organizace školního roku 2021 - 2022

 


září 1. Zahájení školního roku

18. Zažít Petřiny jinak
říjen 19. Interní koncert smyčcového oddělení od 18.30

21. Interní koncert dechového oddělení od 17.30

27.  Podzimní prázdniny

28. Státní svátek

29.  Podzimní prázdniny
listopad 8.  Veřejný koncert učitelů v Tereziánském sále Břevnovského kláštera od 18.00

10. Interní koncert pěveckého oddělení od 17.30

11. Interní koncert klavírního oddělení od 17.30

24. Interní koncert smyčcového oddělení od 17.30

25.  Interní koncert dechového oddělení od 17.30

30. Interní koncert kytarového oddělení od 17.30
prosinec 9. Interní koncert klavírního oddělení od 17.30

13. Veřejný Vánoční koncert v Tereziánském sále Břevnovského kláštera od 18.00
  15. Veřejný Vánoční koncert v Písecké bráně od 17.00

16. Interní koncert kytarového oddělení od 17.30

16. a 17. Divadelní představení Literárně - dramatického oddělení

23. 12. - 3. 1. 2022 Vánoční prázdniny
leden 10. - 12. Pololetní zkoušky pro žáky 1. ročníku Hudebního oboru

13.  Školní kolo soutěže MŠMT

18. Interní koncert smyčcového oddělení od 18.30

20. Interní koncert akordeonového oddělení od 17.30

26. Interní koncert kytarového oddělení od 17.30

27. Interní koncert klavírního oddělení od 17.30

31. Vydávání vysvědčení za první pololetí školního roku 2021/2022
únor 4.  Jednodenní pololetní prázdniny

17. Interní koncert smyčcového oddělení od 17.30

25. Divadelní představení Literárně - dramatického oboru
březen 3.  Interní koncert kytarového oddělení od 17.30

8. Interní koncert smyčcového oddělení od 18.30

14. - 20. Jarní prázdniny

31. Výchovný koncert od 10.00
duben 4.  Výchovný koncert od 10.00

6. Interní koncert pěveckého oddělení od 17.30

7. Interní koncert klavírního oddělení od 17.30

12. Interní koncert smyčcového oddělení od 18.30

14.  Velikonoční prázdniny

15. Velký pátek

18.  Velikonoční pondělí

27. Interní koncert kytarového oddělení od 17.30

28. Interní koncert dechového oddělení od 17.30
květen 5. Interní koncert klavírního oddělení od 17.30

9. Veřejný absolventský koncert v Tereziánském sále Břevnovského kláštera od 18.00

12. Interní koncert smyčcového oddělení od 17.30

19. Koncert ZUŠ OPEN na zahradě školy na Petřinách a den otevřených dveří

26. Interní koncert dechového oddělení od 17.30

27. Divadelní představení Literárně - dramatického oddělení

30. Postupové a závěrečné zkoušky
červen 1. - 3. Postupové a závěrečné zkoušky

7. Interní koncert kytarového oddělení od 17.30

9. Interní koncert akordeonového oddělení od 17.30

10. Noc kostelů

15. Vernisáž a zahradní slavnost v Šáreckém údolí od 16.45

16. Absolventský interní koncert klavírního oddělení od 17.30

17. Absolventský interní koncert klavírního oddělení od 17.30

22. Zahradní koncert

30. Vydávání vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2021/2022
     
 

 

 

 
STÁLE PŘIJÍMÁME NOVÉ ŽÁKY DO TANEČNÍHO A VÝTVARNÉHO OBORU.

VŠEOBECNÉ INFORMACE NA  Covid Portál

VÁŽENÍ RODIČE A VÁŽENÍ HOSTÉ. PODLE POKYNŮ HYGIENY PŘI VSTUPU DO KONCERTNÍHO SÁLU JE TŘEBA MÍT NASAZENÝ RESPIRÁTOR A PROKÁZAT SE CERTIFIKÁTEM O OČKOVÁNÍ NEBO PLATNÝM NEGATIVNÍM TESTEM. PŘI SEZENÍ BUDE TŘEBA TAKÉ DODRŽOVAT PŘEDEPSANÉ ROZESTUPY - OB JEDNU ŽIDLI, COŽ SE NETÝKÁ PŘÍSLUŠNÍKŮ JEDNÉ RODINY. ZÁROVEŇ PŘI VSTUPU VYPLNÍTE PREZENČNÍ LISTINU.