Organizace školního roku 2023 - 2024

 

 


 
září 4. Zahájení školního roku  
  16. Zažít Petřiny jinak  
  28. Státní svátek  
       
říjen 5. Smíšený interní koncert 18.00
  11. Smíšený interní koncert 18.00
  19. Smíšený interní koncert 18.00
  25. Smíšený interní koncert 18.00
  26. - 27. Podzimní prázdniny  
  28. Státní svátek  
       
listopad 2. Smíšený interní koncert 18.00
  8. Smíšený interní koncert 18.00
  9. Interní koncert pěveckého oddělení 18.00
  16. Smíšený interní koncert 18.00
  17. Státní svátek  
  22. Smíšený interní koncert 18.00
  23. Interní koncert dechového oddělení 18.00
  30. Smíšený interní koncert 18.00
       
prosinec 3. Rozsvěcení vánočního stromu  17.00
  5. Interní koncert kytarového oddělení 18.00
  6. Smíšený interní koncert 18.00
  7. Rodinný vánoční koncert 18.00
  14. Smíšený interní koncert 18.00
  18. Vánoční koncert v Tereziánském sále Břevnovského kláštera 18.00
  20. Vánoční koncert v Písecké bráně 17.00
  23. 12. - 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny
       
leden 3. Začátek vyučování  
  9. Interní koncert smyčcového oddělení 18.00
  11 Smíšený interní koncert 18.00
  17. Interní koncert akordeonového oddělení 18.00
  18. Smíšený interní koncert 18.00
  23. Interní koncert klavírního oddělení 18.30
  24. Smíšený interní koncert 18.00
  25. Interní koncert kytarového oddělení 18.00
  31. Smíšený interní koncert 18.00
  31. Vydávání vysvědčení za první pololetí školního roku 2022/2023  
       
únor 2.  Jednodenní pololetní prázdniny  
  8. Smíšený interní koncert 18.00
  12. - 18. 2. Jarní prázdniny  
  22. Smíšený interní koncert 18.00
  28. Smíšený interní koncert 18.00
       
březen 7. Smíšený interní koncert 18.00
  12. Učitelský koncert v kostele sv. Vavřince Pod Petřínem 18.00
  13. Výchovný koncert ve škole na Petřinách 10.30
  13. Smíšený interní koncert 18.00
  14. Výchovný koncert ve škole v Šáreckém údolí 10.30
  21. Smíšený interní koncert 18.00
  27. Smíšený interní koncert  
  28. Velikonoční prázdniny  
  29.  Velký pátek  
       
duben 1. Velikonoční pondělí  
  3. Interní koncert kytarového oddělení 18.00
  4. Smíšený interní koncert 18.00
  10. Smíšený interní koncert 18.00
  11. Den otevřených dveří ve škole na Petřinách  
  11. Rodinný koncert 18.00
  15 - 19. Přijímací talentové zkoušky  
  17. Smíšený interní koncert  18.00
  23. Interní koncert pěveckého oddělení 18.30
  25. Interní koncert pěveckého oddělení 18.00
       
květen 1. Státní svátek  
  2. Smíšený interní koncert 18.00
  7. Absolventský koncert na konzervatoři Jana Deyla 18.00
  8. Státní svátek  
  9. Smíšený interní koncert 18.00
  14. Koncert autorské tvorby 18.30
  15. Smíšený interní koncert 18.30
  22. Interní koncert akordeonového oddělení 18.00
  23. ZUŠ OPEN - koncert na zahradě školy na Petřinách 17.00
  29. Libeňské jaro mladých  
  27. - 31. Přijímací talentové zkoušky  
       
červen 3. Společné vystoupení Literárně - dramatického a Tanečního oboru v Divadle Spejbla a Hurvínka 18.00
  4. Společné vystoupení Literárně - dramatického a Tanečního oboru v Divadle Spejbla a Hurvínka 18.00
  4. Interní koncert kytarového oddělení 18.00
  5. Absolventský koncert ve škole na Petřinách 18.00
  6. Absolventský koncert ve škole v Šáreckém údolí  
  6. Smíšený interní koncert 18.00
  7. Noc kostelů  
  8. ZUŠ OPEN - koncert ve Valdštejnské zahradě  
  12. Smíšený interní koncert 18.00
  13. Představení Literárně - dramatického oboru v divadle Rubín  

17. Závěrečný koncert v Tereziánském sále Břevnovského kláštera 18.00

19. Závěrečný koncert na zahradě školy na Petřinách 17.00
  19. Představení Literárně - dramatického oboru v divadle Rubín  

20. Zahradní slavnost a vernisáž Výtvarného oboru ve škole v Šáreckém údolí

28. Vydávání vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2023/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH TALENTOVÝCH ZKOUŠEK DO HUDEBNÍHO OBORU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 JSOU UMÍSTĚNY V ZÁLOŽCE "AKTUALITY"

V ZÁLOŽCE "PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025" JSME OTEVŘELI PŘIHLÁŠKOVÝ PORTÁL PRO LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ, TANEČNÍ A VÝTVARNÝ OBOR! ;)

DALŠÍ TERMÍN PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK DO STUDIJNÍHO ZAMĚŘENÍ "SBOROVÝ ZPĚV" BUDE V ZÁŘÍ. PŘESNÝ TERMÍN BUDE UPŘESNĚN :)

 

*** PŘEJEME VŠEM NAŠIM ŽÁKŮM KRÁSNÉ PRÁZDNINY !!!***

VŠEOBECNÉ INFORMACE NA  ->   Covid Portál