Organizace školního roku 2022 - 2023

 

 


 
září 1. Zahájení školního roku

17. Zažít Petřiny jinak od 14.00
říjen 4. Interní koncert smyčcového oddělení od 18.30
  19. Interní koncert dechového oddělení od 18.00
  26. - 27. Podzimní prázdniny  
  28. Státní svátek  
       
listopad 7.  Koncert učitelů v Tereziánském sále Břevnovského kláštera od 18.00
  8. Interní koncert pěveckého oddělení od 18.30
  9. Interní koncert smyčcového oddělení od 18.00
  10. Interní koncert pěveckého oddělení od 18.00
  16. Smíšený interní koncert od 18.00
  17. Státní svátek  
  22. Interní koncert klavírního oddělení od 18.30
  23. Interní koncert dechového oddělení od 18.00
  26. Rozsvěcení Vánočního stromu na Petřinách od 16.00
  30. Interní koncert dechového oddělení od 18.00
       
prosinec 6.  Interní koncert kytarového oddělení od 18.00
  7. Interní koncert smyčcového oddělení od 18.00
  8. Smíšený interní koncert od 18.00
  12. Vánoční koncert v Písecké bráně od 17.00
  15.  Interní koncert klavírního oddělení od 18.00

19. Vánoční koncert v Tereziánském sále Břevnovského kláštera od 17.30
  21. 12. - 22. 12. 2022 Ředitelské volno  
  23. 12. - 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny  
       
leden 16. Pololetní zkoušky pro žáky prvních ročníků  
  17. Interní koncert klavírního oddělení od 18.30

24. Interní koncert klavírního oddělení od 18.30
  25. Interní koncert kytarového oddělení od 18.00
  26. Interní koncert akordeonového oddělení od 18.00
  31. Vydávání vysvědčení za první pololetí školního roku 2022/2023  
       
únor 3.  Jednodenní pololetní prázdniny  
  6. - 12. 2. Jarní prázdniny  

23. Interní koncert smyčcového oddělení od 18.00

28. Smíšený interní koncert  od 18.30
březen 8. Interní koncert dechového oddělení od 18.00

23. Interní koncert klavírního oddělení od 18.00

28. Interní koncert smyčcového oddělení od 18.30

29. Výchovný koncert ve škole na Petřinách od 10.30

30. Výchovný koncert ve škole V Šáreckém údolí od 10.30
duben 5. Interní koncert dechového oddělení od 18.00

6.  Velikonoční prázdniny

7. Velký pátek

10.  Velikonoční pondělí

12. Den otevřených dveří

12. Interní koncert žáků a rodičů od 16.00

12. Učitelský koncert od 18.00

13. Interní koncert kytarového oddělení od 18.00

17. - 21. Přijímací talentové zkoušky

20.  Interní koncert klavírního oddělení od 18.00

25. Interní koncert pěveckého oddělení od 18.30

26. Interní koncert pěveckého oddělení od 18.00

27. Interní koncert smyčcového oddělení od 18.00
květen 1. Státní svátek

3. Interní koncert dechového oddělení od 18.00

3. Absolventský koncert v sále Jana Drtiny na Konzervatoři Jana Deyla od 18.00

8. Státní svátek

16. Interní koncert smyčcového oddělení od 18.30

17. Interní koncert akordeonového oddělení od 18.00

18. Interní koncert klavírního oddělení ve škole v Šáreckém údolí od 18.00

22. - 26. Postupové, závěrečné a přijímací talentové zkoušky
  26. Koncert v rámci festivalu ZUŠ OPEN v parku Ladronka  

30. Koncert v rámci festivalu Libeňské jaro mladých od 19.00

31. koncert v rámci festivalu ZUŠ OPEN na zahradě školy na Petřinách od 17.00
červen 2.  Noc kostelů
  3. Koncert v Senátu Parlamentu ČR v rámci festivalu ZUŠ OPEN  

6. Interní koncert kytarového oddělení

7. Interní absolventský klavírní koncert  od 18.00

12. a 13. Predstavení a koncert Literárně dramatického a Tanečního oboru

13. Interní koncert smyčcového oddělení od 18.30

14. Vernisáž Výtvarného oboru a zahradní slavnost ve škole v Šáreckém údolí od 17.00

19. Závěrečný koncert v Tereziánském sále Břevnovského kláštera od 18.00

21. Závěrečný koncert na zahradě školy na Petřinách od 17.00

23. Interní absolventský klavírní koncert ve škole V Šáreckém údolí od 17.00

30. Vydávání vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2021/2022
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VEŠKERÉ INFORMACE K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM JSOU UMÍSTĚNY V ZÁLOŽCE PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY.

VŠEOBECNÉ INFORMACE NA  ->   Covid Portál