Úplata za vzdělávání

Výše příspěvku na školné na školní rok 2023 - 2024

Tyto finanční prostředky slouží k zajištění provozu školy včetně nákupu materiálu, techniky, nástrojů, přístrojů a dalších školních pomůcek. Výuka žáků je plně hrazena ze státního rozpočtu.

Úplata za vzdělávání se hradí pololetně a tento příspěvek se až na výjimky ve všech oborech nevrací. Podmínky vrácení úplaty za vzdělávání přesně stanovuje Vyhláška č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání - tedy z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit, a to na základě předloženého lékařského potvrzení. Termíny žádostí o vrácení příspěvku na školné jsou do 30. listopadu a do 31. května.

        

 

Hudební obor

   pololetí
HO (1 žák v hodině)   2.500,- Kč
HO (2 žáci v hodině)   2.000,- Kč
HO (varhany - 2 vyučovací hodiny)
HO (varhany - 1 vyučovací hodina)
  3.250,- Kč
  2.500,- Kč
HO (PHV - vč. výuky na nástroj)   2.000,- Kč

 

Výtvarný obor

  pololetí
VO (přípravka,I a II. stupeň) 2.000,- Kč
VO (Animovaný film, Počítačová grafika, Digitální fotografie) 2.000,- Kč
VO (další výuka - příprava na odborné školy) 2.500,- Kč

 

Taneční obor

  pololetí
TO (přípravka) 2.000,- Kč
TO (I. a II. stupeň) 2.000,- Kč

 

Literárně-dramatický obor

  pololetí
LDO (přípravka) 2.000,- Kč
LDO (I. a II. stupeň) 2.000,- Kč

 

Studium pro dospělé

SPD (pro dospělé, kteří se současně účastní v denní formě vzdělávání) jako základní studium

  pololetí
SPD (studující)
SPD (studující - 2 žáci v hodině)
 2.500,- Kč
 2.000,- Kč
SPD (pracující) HO 10.000,- Kč

!!! MÁME JEŠTĚ NĚKOLIK VOLNÝCH MÍST VE VÝTVARNÉM OBORU !!! TEL. 725 314 391

VEŠKERÉ INFORMACE K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM JSOU UMÍSTĚNY V ZÁLOŽCE PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY.

VŠEOBECNÉ INFORMACE NA  ->   Covid Portál