Přijímací talentové zkoušky na školní rok 2024/2025


Do přípravného a základního studia I. a II. stupně jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a jsou si vědomi řádné docházky a přípravy. Přijímání uchazečů o vzdělávání se řídí vyhláškou 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání. 

Při zpracovávání osobních údajů, které budete vyplňovat do elektronické přihlášky (jméno, datum narození, rodné číslo, místo narození, státní občanství a trvalé bydliště dítěte; jméno, telefon a mailovou adresu zákonného zástupce) a na místě zkoušek Souhlasu s GDPR postupuje škola v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále dle nařízení EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016, s účinností od 25. května 2018. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro účely vedení školní matriky, a to v rozsahu, formou a způsobem uvedeným v zákoně č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů.HUDEBNÍ OBOR

Přijímací talentové zkoušky:  

Dítě, které přihlašujete do 1. ročníku musí k 1. září 2024 dovršit nejméně 7 let věku.

Uchazeč o přijetí do 1. a vyšího ročníku hudebního oboru:

 • Zazpívá samostatně jakoukoli lidovou píseň ve své hlasové poloze.
 • Zopakuje - zatleská jednoduché rytmické modely.
 • Zopakuje předehrané tóny.
 • Zopakuje jednoduché melodické motivy.

Uchazeč o přijetí do PHV:

Dítě, které přihlašujete do PHV (přípravné hudební výchovy) musí k 1. září 2024 dovršit 6 let věku.

Dítě ve skupince (nejvýše čtyřčlenné) prokáže v rámci hudební hry schopnost zazpívat písničku, smysl pro rytmus a schopnost zopakovat předehrané tóny.

Každá část zkoušky je bodována dle daných pravidel. Přijetí uchazeče vychází z dosaženého počtu bodů a volné kapacity školy. V případě přijetí je možné za úplatu zapůjčit některé hudební nástroje.


ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU BUDE ZPŘÍSTUPNĚNA ->  ZDE  <- OD 18. 3. 2024LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR

Přijímací talentové zkoušky: 

Přijímáme žáky od 5 let do přípravného LDO. Do 1. ročníku od 7 let.

LDO - Slovesné a dramatické, tvorba a interpretace

kritéria pro přijetí:

 • Řeč bez vad.
 • Kreativita.
 • Schopnost aktivně pracovat ve skupině.
 • Zájem o divadlo a literaturu.


LDO - Příprava na školy s hereckým zaměřením

 • Kurz je určen žákům chystajícím se na střední nebo vysokou školu s hereckým zaměřením (konzervatoř, DAMU, JAMU, ...)
 • Pro uchazeče od 13 let a více.
 • Ke konzultaci je potřeba mít přichystaný jeden monolog a jednu báseň, nebo krátký úryvek prózy vlastního výběru.

Podrobné informace u pana učitele  Ladislava Odrazila tel. 725 314 391


ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU BUDE ZPŘÍSTUPNĚNA ->  ZDE  <-   OD 18. 3. 2024

 


TANEČNÍ OBOR

Přijímací talentové zkoušky do tanečního oboru Klasický a moderní tanec:  

Přijímáme žáky od 5 let do přípravného TO. Do 1. ročníku od 7 let.

kritéria pro přijetí:

 • Základní dispozice - vytočení kyčlí, měkká záda, nárty.
 • Gymnastika - kotoul, most, hvězda, převaly, svíčka (podle možností a co kdo umí.)
 • Rytmická cvičení - vytleskání a vydupání základních rytmů podle vyučující.
 • Improvizace - rozpoznat charakter hudby (smutná, veselá, rychlá, pomalá).

Podrobné informace u paní učitelky Mgr. Magdaleny Bayerové tel. 604 953 166

 

Přijímací talentové zkoušky do tanečního oboru Muzikálový tanec, Street Dance a Step:

 

Přijímáme žáky od 5 let do přípravného TO. Do 1. ročníku od 7 let.

 kritéria pro přijetí:

 • Základní dispozice - muzikálnost.
 • Gymnastika - kotoul, most, hvězda, převaly, svíčka (podle možností a co kdo umí.)
 • Smysl pro rytmus - rytmická cvičení, vytleskání a vydupání základních rytmů podle vyučující.
 • Improvizace - rozpoznat charakter hudby (smutná, veselá, rychlá, pomalá).

Podrobné informace u paní učitelky Veroniky Danczi Svobodové tel. 774 630 354

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU KLASICKÉHO A MODERNÍHO TANCE, MUZIKÁLOVÉHO TANCE, STREET DANCE A STEPU 
BUDE ZPŘÍSTUPNĚNA ->  ZDE   <- OD 18. 3. 2024 VÝTVARNÝ OBOR

Přijímací talentové zkoušky: 

Přijímáme žáky od 5 let do přípravného VO. Do 1. ročníku od 7 let.

Do oboru Multimediální výchova od 9 let věku dítěte.


Multimediální výchova

Příprava na školy s výtvarným zaměřením

Výtvarná výchovakritéria pro přijetí:

 • Uchazeč prokáže talentové předpoklady a je si vědom závazku řádné docházky. Přinese domácí práce, nebo vykoná zkušební práci v ateliéru školy. Hodnotí se pochopení a zvládnutí zadání, kompozice, vztah figura a pozadí, výtvarná paměť. U starších žáků také technické vnímání detailu, umístění do formátu.  


ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU BUDE ZPŘÍSTUPNĚNA ->  ZDE  <- OD 18. 3. 2024

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH TALENTOVÝCH ZKOUŠEK DO HUDEBNÍHO OBORU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 JSOU UMÍSTĚNY V ZÁLOŽCE "AKTUALITY"

V ZÁLOŽCE "PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025" JSME OTEVŘELI PŘIHLÁŠKOVÝ PORTÁL PRO LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ, TANEČNÍ A VÝTVARNÝ OBOR! ;)

DALŠÍ TERMÍN PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK DO STUDIJNÍHO ZAMĚŘENÍ "SBOROVÝ ZPĚV" BUDE V ZÁŘÍ. PŘESNÝ TERMÍN BUDE UPŘESNĚN :)

 

*** PŘEJEME VŠEM NAŠIM ŽÁKŮM KRÁSNÉ PRÁZDNINY !!!***

VŠEOBECNÉ INFORMACE NA  ->   Covid Portál