Oznámení o režimu písemných zkoušek žáků s individuálním studijním plánem hudební nauky

 

 

Žáci s individuálním učebním plánem budou čtyřikrát ve školním roce vykonávat zkoušku formou písemného testu, a to pouze některé úterý v době mezi 16,10 a 16,55 v učebně č. 18.

 

K testům je nutno se dostavit vždy v jednom z těchto termínů:

 

1. test:   ŘÍJEN, NEJPOZDĚJI POSLEDNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI

 

2. test:   PROSINEC, NEJPOZDĚJI POSLEDNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI

 

3. test:    BŘEZEN, NEJPOZDĚJI POSLEDNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI

 

4. test:    KVĚTEN, NEJPOZDĚJI POSLEDNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI

 

Hudební nauka je podle Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání povinná až do 5. ročníku a podle Školního vzdělávacího programu platného od 1. 9. 2012 je rovnocenná s předmětem Hra na nástroj. Veškeré další informace u p. uč. Jiřího Vinaře.

Mgr. Jiří Hruška, ředitel školy

 

 

STÁLE PŘIJÍMÁME NOVÉ ŽÁKY DO TANEČNÍHO A VÝTVARNÉHO OBORU.

VŠEOBECNÉ INFORMACE NA  Covid Portál

VÁŽENÍ RODIČE A VÁŽENÍ HOSTÉ. PODLE POKYNŮ HYGIENY PŘI VSTUPU DO KONCERTNÍHO SÁLU JE TŘEBA MÍT NASAZENÝ RESPIRÁTOR A PROKÁZAT SE CERTIFIKÁTEM O OČKOVÁNÍ NEBO PLATNÝM NEGATIVNÍM TESTEM. PŘI SEZENÍ BUDE TŘEBA TAKÉ DODRŽOVAT PŘEDEPSANÉ ROZESTUPY - OB JEDNU ŽIDLI, COŽ SE NETÝKÁ PŘÍSLUŠNÍKŮ JEDNÉ RODINY. ZÁROVEŇ PŘI VSTUPU VYPLNÍTE PREZENČNÍ LISTINU.