Informace pro rodiče žáků Přípravné hudební výchovy - PHV -

 

V hudebním oboru vyučujeme tato studijní zaměření: Hra na housle, violu, violoncello, kontrabas, kytaru, elektrickou kytaru, basovou kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, tubu, zpěv, akordeon, klavír, cembalo, klasické varhany, elektronické klávesové nástroje a bicí nástroje. Hudební nástroje (kromě klavíru, bicích nástrojů a elektronických kláves) může škola, pokud jsou aktuálně k dispozici, půjčit.

 

Charakteristika PHV

 

PHV je přípravná hudební výchova pro děti od šesti let. Žáci se seznamují se základy hudební teorie, na písničkách rozvíjejí melodické cítění, tancem a pohybem se zdokonalují v rytmu. Od druhého pololetí, pokud to kapacita školy dovolí, mohou být děti zařazeny místo jedné hodiny PHV na zvolený nástroj do kroužků po dvou až třech žácích. Zda budou kroužky otevřeny, budou rodiče informováni na konci prvního pololetí. Pokud tyto kroužky otevřeny nebudou, bude výuka nadále probíhat ve stávajícím režimu.

 

Způsob placení úplaty za vzdělávání

 

Příspěvek za pololetí činí v PHV 2000,-Kč. Tento příspěvek se hradí v souladu s Vyhláškou č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání do 15. září a do 15. února. O příspěvku na školné zde hovoříme z toho důvodu, že cca 80 % nákladů na vzdělávání hradí stát.

 

Rozvržení studia nástrojové hry

 

Na konci školního roku děti z PHV skládají přijímací talentovou zkoušku do 1. ročníku prvního stupně, který je sedmiletý. Na něj může navazovat čtyřletý 2. stupeň. Na konci každého ročníku se skládá postupová zkouška. Od prvního do pátého ročníku 1. stupně žáci také kromě výuky nástroje navštěvují kolektivní povinnou hudební nauku a od čtvrtého ročníku další kolektivní předmět. Náplň jednotlivých studijních zaměření včetně hodinových dotací je obsahem Školního vzdělávacího programu, který je k dispozici na webových stránkách naší školy v záložce DOKUMENTY.

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH TALENTOVÝCH ZKOUŠEK DO HUDEBNÍHO OBORU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 JSOU UMÍSTĚNY V ZÁLOŽCE "AKTUALITY"

V ZÁLOŽCE "PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025" JSME OTEVŘELI PŘIHLÁŠKOVÝ PORTÁL PRO LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ, TANEČNÍ A VÝTVARNÝ OBOR! ;)

DALŠÍ TERMÍN PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK DO STUDIJNÍHO ZAMĚŘENÍ "SBOROVÝ ZPĚV" BUDE V ZÁŘÍ. PŘESNÝ TERMÍN BUDE UPŘESNĚN :)

 

*** PŘEJEME VŠEM NAŠIM ŽÁKŮM KRÁSNÉ PRÁZDNINY !!!***

VŠEOBECNÉ INFORMACE NA  ->   Covid Portál