Rozvrh hodin

 


Rozvrh pedagogů tanečního oboru - Hládkov

 
úterý 15.00 - 16.30 PTV
         Hnátková Bayerová, Magdalena, Mgr. Tanec a balet
16.35 - 19.05 2. - 3. r


čtvrtek 16.30 - 19.00 4. - 6. r

         
          Svobodová Veronika, DiS. PTV středa 15.00 - 16:30  
  Muzikálový tanec + Street dance                    16:45 - 19:00      
  Step (v případě zájmu) pondělí  17:30 - 19.45  

STÁLE PŘIJÍMÁME NOVÉ ŽÁKY DO TANEČNÍHO A VÝTVARNÉHO OBORU.

VŠEOBECNÉ INFORMACE NA  Covid Portál

VÁŽENÍ RODIČE A VÁŽENÍ HOSTÉ. PODLE POKYNŮ HYGIENY PŘI VSTUPU DO KONCERTNÍHO SÁLU JE TŘEBA MÍT NASAZENÝ RESPIRÁTOR A PROKÁZAT SE CERTIFIKÁTEM O OČKOVÁNÍ NEBO PLATNÝM NEGATIVNÍM TESTEM. PŘI SEZENÍ BUDE TŘEBA TAKÉ DODRŽOVAT PŘEDEPSANÉ ROZESTUPY - OB JEDNU ŽIDLI, COŽ SE NETÝKÁ PŘÍSLUŠNÍKŮ JEDNÉ RODINY. ZÁROVEŇ PŘI VSTUPU VYPLNÍTE PREZENČNÍ LISTINU.