Rozvrh hodin

 


Rozvrh pedagogů tanečního oboru - Hládkov

 
úterý 15.00 - 16.30 PTV
         Hnátková Bayerová, Magdalena, Mgr. Tanec a balet
16.35 - 19.05 2. - 3. r


čtvrtek 16.30 - 19.00 4. - 6. r

         
          Svobodová Veronika, DiS. Step  pondělí 16:00 - 18:15  
  PTV středa                 14:00 - 15:30      
  Muzikálový tanec + Street dance    15:45 - 18:00  

VÁŽENÍ RODIČE A VÁŽENÍ HOSTÉ. PODLE POKYNŮ HYGIENY PŘI VSTUPU DO KONCERTNÍHO SÁLU JE TŘEBA MÍT NASAZENÝ RESPIRÁTOR A PROKÁZAT SE CERTIFIKÁTEM O OČKOVÁNÍ, NEBO POTVRZENÍM O PRODĚLANÉM ONEMOCNĚNÍ COVID-19. PŘI SEZENÍ BUDE TŘEBA TAKÉ DODRŽOVAT PŘEDEPSANÉ ROZESTUPY - OB JEDNU ŽIDLI, COŽ SE NETÝKÁ PŘÍSLUŠNÍKŮ JEDNÉ RODINY. ZÁROVEŇ PŘI VSTUPU VYPLNÍTE PREZENČNÍ LISTINU.

VŠEOBECNÉ INFORMACE NA  ->   Covid Portál